Response Cardano wetsvoorstel variabele pensioenuitkering

augustus 2015
Cardano heeft kennis genomen van het wetsvoorstel variabele pensioenuitkering. Wij verwelkomen dit voorstel om meerdere redenen en beschouwen het als basis voor het ‘pensioen van de toekomst’. We zien de premie- en uitkeringsovereenkomst naar elkaar toegroeien. Het huidige voorstel betekent daarin een essentiële stap, omdat het belangrijke beperkingen van de premieovereenkomst ten opzichte van de uitkeringsovereenkomst wegneemt.