Combinatie DC-DB bespreekbaar voor pensioensector

februari 2014
Steeds vaker komen pensioendenkers met voorstellen om het huidige DB-stelsel aan te vullen met individuele DC-elementen. Die combinatie moet een deel van de nadelen van de doorsneepremie teniet doen. 

FD Pensioen Pro, Olaf Boschman en Mariska van der Westen.