Gedeelde uitgangspunten en dilemma's bij het ontwerp van nieuwe pensioencontracten en het bijbehorende FTK

september 2013

Dit paper laat zien dat alle auteurs een groot aantal uitgangspunten delen waaraan een duurzaam pensioenstel moet voldoen. Er is meer eensgezindheid in deze uitgangspunten dan vaak wordt gedacht. Alleen niet alle uitgangspunten zijn gelijktijdig te realiseren. Daarom dienen keuzes te worden gemaakt. De invulling van de wetgeving en de keuze van sociale partners en pensioenfondsbesturen voor de verschillende contractvormen vereisen afruilen tussen de gedeelde uitgangspunten. De auteurs verschillen in de weging van de verschillende uitgangspunten en zijn daarom niet altijd eensgezind in de aanbevolen specifieke contractkeuze. Het paper expliciteert voor een aantal mogelijke contractvormen hoe deze zich verhouden tot de verschillende uitgangspunten en dilemma’s.

 

Guus Boender, Lans Bovenberg, Dirk Broeders, Peter Gortzak, Theo Kocken, Theo Nijman, Jan Tamerus

Netspar