Generatie-effecten als gevolg van afstempelen

april 2013

In deze paper worden de generatie-effecten in kaart gebracht van het septemberpakket. Deze effecten worden vergeleken met de effecten van varianten op het septemberpakket. Zo laten de auteurs zien in hoeverre verschillende elementen van het septemberpakket de oorzaak zijn van deze generatie-effecten. Het wordt duidelijk dat de generatie-effecten kunnen worden versterkt of afgezwakt door het beleid dat een pensioenfonds voert. Pensioenfondsen die de waardeoverdracht en risico’s tussen generaties willen beheersen dienen generatie-effecten daarom in hun risicomanagement te betrekken.

 

Theo Kocken, Prof. Risk Management - Vrije Universiteit Amsterdam, Bart Oldenkamp, Joeri Potters en Robin Zeeman - Cardano

Working paper