Harold Naus, nieuwe CEO Cardano NL

januari 2015

“Zoveel mogelijk mensen en (financiële) instellingen helpen bij het beheersen van risico’s, die desastreus kunnen zijn voor hun financiële toekomst”

Dat is mijn persoonlijke ambitie, die perfect aansluit bij de missie van Cardano: organisaties helpen die blootgesteld worden aan financiële markten, zodat ze op een robuuste manier aan de verwachtingen van hun stakeholders kunnen voldoen en daarmee consequenties voorkomen die ze niet kunnen dragen. Die missie wordt via Cardano Development ook in ontwikkelingslanden uitgevoerd, met de focus op het creëren van praktische oplossingen om zeer grote risico’s af te dekken, waaronder valutarisico en klimaatrisico. 

Cardano is geen onbekende voor mij. Mijn langdurige werkrelatie met oprichter Theo Kocken op risicomanagement vlak, bracht met zich mee dat ik bij de start van Cardano in 2000 mee heb kunnen denken over het bedrijfsmodel. De contacten zijn gebleven en dat heeft uiteindelijk geresulteerd in mijn benoeming bij Cardano als algemeen directeur Nederland. 

Mijn carrière ving aan bij de Bank Nederlandse Gemeenten, een ‘nieuwe wereld’ gezien mijn achtergrond als natuurkundige. Dat was de wereld van markt- en kredietrisicomanagement, ALM en rente- en valutaderivaten. 

Bij ING, waar ik gedurende 18 jaar bij diverse entiteiten werkzaam ben geweest, was ik de eerste periode verantwoordelijk voor de risico’s in het handelsboek; destijds nam ING nog grote handelsposities in, met name in emerging markets. Later kwam meer nadruk op het modelleren van klantengedrag: wat is het prepayment-profi el van de Duitse hypotheken-portefeuille en hoe rentegevoelig zijn Turkse spaarders bijvoorbeeld? Managerial was mijn taak het vertalen van de ‘risk appetite’ van de Raad van Bestuur naar een risicoraamwerk met limieten waar alle accountmanagers en handelaren op dagbasis mee uit de voeten konden. 

Met de opgedane expertise in mijn eerdere functies hoop ik op communicatievlak een bijdrage te kunnen leveren aan de vertaling van de technische expertise van alle risicomanagement experts binnen Cardano naar de bestuurskamers van onze klanten. Daarnaast kan ik mijn ervaring met de enorme cultuurverandering in de bancaire sector goed aanwenden in de pensioenwereld, die zich momenteel middenin het proces van fundamentele aanpassingen bevindt. 

Cardano is een fantastisch bedrijf dat de afgelopen veertien jaar hard is gegroeid en een sterke reputatie in de markt heeft gerealiseerd. Ik merk echter dat veel marktpartijen Cardano louter kennen als marktleider op het gebied van derivaten-overlay management, terwijl de service die we bieden aan klanten veel breder is. Het is mijn streven dit beter voor het voetlicht te brengen. Tegelijkertijd wil ik onze researchcapaciteit en kennis effectiever in dienst stellen van onze klanten.’