Het afvinkgevaar

maart 2016

Sinds de kredietcrisis heeft risicomanagement een hoofdrol in de pensioensector. Maar komt er niet te veel nadruk te liggen op het naleven van de regeltjes?
‘Het gevaar is dat we te veel op de details gaan letten.’