Hoe we naar risicos kunnen kijken en ze toch niet zien

oktober 2015

Hoe nemen mensen risico's waar? En hoe bepalen we het belang van die risico's? En hoe bepalen we het belang van die risico’s? Wetenschappers die dit soort vragen bestuderen, hebben aangetoond dat we moeite hebben met onzekerheid en het lastig vinden om risico’s juist in te schatten. Bovendien kan ons oordeel veranderen, afhankelijk van het moment en van de omstandigheden.

Onze perceptie van risico varieert dus, en hoeft niet overeen te stemmen met de feitelijke situatie. Het is een heel menselijk verschijnsel, dat te verklaren is door verschillende psychologische factoren. Het betekent evenwel ook dat emoties onevenredig veel invloed kunnen hebben op beleggingsbeslissingen. Juist institutionele beleggers moeten daar alert op zijn.

Download het volledige artikel hiernaast.

Karin Pasha en Joost de Bakken, PensioenPro - Opinie