Houdbaarheid op de helling

september 2014
Voordelen risicodeling tussen generaties overdreven. 

IPN, Frank van Alphen, Olaf Boschman, Leen Preesman en Maarten van Wijk.