Hybride bescherming - De case van het Rabobank Pensioenfonds

juli 2008
Een combinatie van extreme koersdalingen op de aandelenmarkten met een significante daling van de lange rente kan een fonds in grote problemen brengen.

Het bestuur van het Rabobank Pensioenfonds heeft in verband hiermee, na het overwegen van vele verschillende alternatieven om het risico te verkleinen, gekozen het aandelen- en renterisico niet afzonderlijk, maar in samenhang te beheersen. Hiervoor heeft het, als één van de eerste pensioenfondsen in Europa op grote schaal met een nieuw instrument gewerkt: een hybride optie.

Bernards Walschots en Huub van Capelleveen

VBA