Inflatie in het reële en nominale pensioencontract: zoek de verschillen

april 2013

Op grond van het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) kunnen pensioenfondsen kiezen uit twee typen pensioencontracten: een aangepaste versie van het huidige nominale contract en een nieuw reëel contract. Het reële karakter van dit nieuwe type lijkt ogenschijnlijk beter aan te sluiten bij de behoefte aan een waardevast pensioen. Om te toetsen of het reële contract daadwerkelijk een verbetering oplevert in termen van inflatie-volgend karakter, wordt in dit artikel aan de hand van een eenvoudig voorbeeld zowel het reële als nominale contract getoetst op het vermogen om inflatieschokken te verwerken.

 

Kees Bouwman, Theo Kocken en Bart Oldenkamp

Educatief paper