Strategisch en integraal risicomanagement voor pensioenfondsen

januari 2013
publication02
Risicomanagement is nooit af. In deze white paper zetten we onze visie op strategisch en integraal risicomanagement uiteen.
Risicomanagement staat om een aantal redenen bovenaan de agenda van pensioenfondsbesturen. Voor een deel is dat een reactie op de financieel-economische ontwikkelingen van de laatste jaren, maar de toegenomen aandacht lijkt structureel te zijn. Pensioenfondsen zijn bezig een nieuwe kijk op risicobeheer te ontwikkelen. DNB verwacht van pensioenfondsen een goed onderbouwd risicomanagementbeleid. Hoe dat er in de praktijk uitziet is regelmatig onderwerp van discussie in de sector. Risicomanagement is immers nooit af. Wij denken dat tal van onderwerpen die een grote impact hebben nog onderbelicht zijn. In deze white paper zetten we onze visie op strategisch en integraal risicomanagement uiteen en geven we aan waar en hoe het volgens ons beter kan.