Interview Theo Kocken over Boom Bust Boom

juni 2015

Mensen zijn niet rationeel, soms zelfs collectief irrationeel. Dat leidt tot euforie in de markt, tot instabiliteit  en uiteindelijk tot een bust stelt Theo Kocken, directeur Cardano en hoogleraar risk management VU. Hyman Minsky noemt dit endogene instabiliteit en de economische wetenschap moet hier anders mee om leren gaan om de bust minder diep te maken. De documentaire Boom Bust Boom, gemaakt door onder andere Terry Jones van Monty Python en Theo Kocken, legt de relatie uit tussen enerzijds de economische crises en anderzijds de rol van menselijk gedrag in euforische tijden ten aanzien van schulden maken welke tot een explosieve cocktail leidt.

Kijk hier het interview

Me Judice is een onafhankelijk discussieforum met als doel het debat onder economen te stimuleren.