Keuzevrijheid van aanbieder

maart 2015

Als mensen weten we dat ons ‘human capital’ geleidelijk afneemt naarmate we ouder worden, maar we proberen de consumptie ervan gelijk te verdelen over ons leven. Een goed pensioenproduct kan ons daarbij helpen. Gedurende ons werkende leven zetten we een deel van ons salaris opzij en investeren dat in financiële producten, met het doel om in de toekomst een stabiel pensioensalaris te realiseren. Het is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering dat mensen verscheidene
werkgevers hebben in hun werkzame leven, steeds vaker zelfs afgewisseld met periodes waarin iemand zzp’er is. Dit stelt nieuwe eisen aan pensioenoplossingen. Deze moeten voldoende flexibel zijn om goed aan te sluiten op elke fase van de levenscyclus van een steeds heterogenere groep mensen. In de brede discussie over de mogelijke pensioenoplossingen voor de toekomst, die is ingeleid door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staan flexibiliteit en keuzevrijheid daarom terecht centraal.

Stefan Lundbergh en Theo Kocken, Pensioen Doc. 

 Pensioen Doc. is een magazine van APG en verschaft achtergrondinformatie over pensioenen aan bestuurders, beleidsmakers, politici en wetenschappers.