Laat Edison zijn licht schijnen over ons pensioenstelsel

januari 2016

Thomas Edison begon in 1881 aan zij n project om huizen in Manhattan te voorzien van gloeilampen. Tot die tij d was de gaslamp de standaard, en waren alle woningen voorzien van de daarvoor benodigde leidingen. In plaats van een volledig nieuwe infrastructuur voor elektriciteit te bedenken, maakte Edison gebruik van de bestaande gasleidingen, die hun nut al op grote schaal hadden bewezen. Diezelfde aanpak kunnen we gebruiken om het pensioenstelsel in Nederland te moderniseren. In een gezamenlijke position paper laten Rabobank Pensioenfonds, Syntrus Achmea en Cardano zien dat het mogelijk is een individueel pensioenstelsel te ontwikkelen dat vrij wel dezelfde economische pensioenvooruitzichten en dezelfde flexibiliteit en keuzevrij heid biedt als het huidige stelsel. Net zoals Edison gebruiken we hiervoor de bestaande infrastructuur. Door de premieregeling te hergebruiken leggen we die bedrading aan die nodig is voor meer flexibiliteit en keuzevrij heid in ons pensioenhuis, zonder de sterke fundering in gevaar te brengen.