Modernisering van verzekerde pensioenregelingen

september 2015

Pensioenverzekeraars zitten in de hoek waar de klappen vallen. De premie pensioeninstelling (PPI) is in opkomst en dat heeft grote gevolgen voor de populariteit van verzekerde pensioenregelingen. Portefeuilles krimpen al jaren en om niet te bezwijken onder de toenemende overheadkosten voelen verzekeraars zich genoodzaakt omvangrijke herstructureringsprogramma's door te voeren. De huidige koers zal er op termijn toe leiden dat verzekerde regelingen uitsterven. Toch is dat niet per se nodig. Pensioenaanbieders kunnen verzekerde regelingen nieuw leven inblazen door deelnemers weer opwaarts potentieel te bieden. Er is een innovatieve manier om dat te bereiken: door ingebedde opties voor rekening van de verzekeraar te vervangen door marktopties voor de rekening van deelnemers.

 Thomas van Galen en Lennard Beijering, De Actuaris