Marktoplossing voor langlevenrisico

mei 2011

Dit paper levert een nieuwe bijdrage aan de reeds bestaande literatuur over marktoplossingen in langlevenrisico door een uitgebreide consultatie van zowel de vraag- als de aanbodkant, waar in veel bestaande publicaties slechts het gezichtspunt van de aanbodkant aan bod komt. De auteurs van dit paper concluderen dat niets het ontstaan van een markt in langlevenrisico in Nederland blijvend in de weg hoeft te staan en doen twee concrete aanbevelingen die kunnen helpen om huidige obstakels weg te nemen.

Niels Vermeijden, Anne de Kreuk, Ronald van Dijk, Sylvain de Crom en Michel Vellekoop

Netspar NEA paper