Netspar-plan: persoonlijke pensioenrekening met collectieve risicodeling

november 2014
Een premieregeling, waarin iedereen zijn eigen, persoonlijke rekening heeft, met kapitaal erop. Maar daarnaast: collectief risico's delen, op een transparante manier. 

FD Pensioen Pro, Maarten van Wijk.