Nieuwe onzekerheid, bekende gevaren

mei 2015

Blind varen op een visie over de ontwikkeling van financiële markten kan gevaarlijk zijn omdat de economie onvoorspelbaar is. De belangen die de stakeholders van financiële instellingen hebben kunnen daardoor onnodig in gevaar komen. Daarom vinden we het belangrijk dat altijd wordt getoetst of het beleggingsbeleid robuust is. Dat wil zeggen dat de mogelijke gevolgen van zeer uiteenlopende extreme scenario’s binnen acceptabele grenzen blijven.

In onze scenariostudie geven wij onze visie op vijf mogelijk scenario’s die gebruikt kunnen worden om de robuustheid van beleid te toetsen.

Thomas van Galen en Ronald Bosman