Onze data zijn van ons!

juni 2017
Big Data Stefan Lundbergh

Volgens Stefan Lundbergh betreffen de drie grootste zorgen over big data niet zozeer cybersecurity, maar meer hoe bedrijven en totalitaire overheden gedetailleerde informatie over ons kunnen misbruiken.

Verschenen in nummer 3 van Pensioen Bestuur & Management