Pensioenfonds Gasunie brengt matchingportefeuille onder bij Cardano

oktober 2016

Stichting Pensioenfonds Gasunie heeft het beheer van haar matchingportefeuille ondergebracht bij Cardano. Het betreft circa 300 miljoen Euro aan staatsobligaties aangevuld met rentederivaten, waarmee het fonds het renterisico van haar verplichtingen afdekt.

Het fonds is zeer tevreden met haar keuze. “Cardano biedt duidelijk onderscheidende expertise op het gebied van risicomanagement en de integrale inzet van obligaties en derivaten. Bovendien haal je met Cardano echt een partner in huis die ons ontzorgt en ondersteunt bij alle ontwikkelingen die op ons af komen, maar tegelijkertijd ook (h)echt met ons samenwerkt”, aldus Antoine de Vries.

Cardano is verheugd over de aanstaande samenwerking met het fonds: “Pensioenfonds Gasunie is een professioneel gerund fonds met veel expertise. Tegelijkertijd stelt het Pensioenfonds ons in de gelegenheid onze filosofie op matching terrein te implementeren. Gezamenlijk zijn we in staat een robuuste oplossing te implementeren die een stevig fundament legt onder de pensioenverplichtingen”, aldus Mark Willemse.

Dit bericht is onder andere verschenen in Financial Investigator, IPE en Pensioen Pro.