Zweedse regering stelt Nederlands Cardano aan voor advies structurele herziening pensioensysteem

juni 2017
Stefan Lundbergh Cardano Insights

Rotterdam, 7 juni 2017 – De Zweedse regering heeft de Rotterdamse risicomanager Cardano opdracht gegeven een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar structurele wijzigingen van het nationale pensioenstelsel (PPM). Doel is om, na een periode van schandalen, het PPM robuust en veilig te maken en misbruik van pensioenpremies in de toekomst te voorkomen.

De opdracht wordt uitgevoerd onder leiding van Stefan Lundbergh van Cardano. Zijn ervaring als pensioenbestuurder en adviseur van pensioenfondsen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en in zijn vaderland Zweden in combinatie met de expertise van Cardano op het gebied van risicomanagement waren doorslaggevend bij de keuze.

Annika Strandhäll, de Zweedse minister van sociale zekerheid: “Het afgelopen jaar is in Zweden een schandalig misbruik van het stelsel aangetoond waarbij premies van pensioenspaarders zijn aangewend voor eigen gewin. Dit is volstrekt onaanvaardbaar in ons stelsel van sociale zekerheid. We hebben Stefan Lundbergh van Cardano als onafhankelijk expert daarom gevraagd verschillende alternatieven uit te werken voor structurele veranderingen.”

Harold Naus, ceo van Cardano: “Deze mooie opdracht past ons als een handschoen. De missie van Cardano is een stabiel en rechtvaardig pensioen te realiseren voor iedereen; gedegen structureel risicomanagement vormt daarbij het fundament.”

Dit persbericht is onder andere verschenen in Financial Investigator, Pensioen Pro en IPE.