Principles of pension design

september 2014
principles_of_pension_design
Een Cardano uitgave uit 2014 over wat een goed pensioenontwerp inhoudt. Een vaak gestelde vraag maar een pasklaar antwoord lijkt niet direct voor handen.


Een goed pensioenontwerp is afhankelijk van de lokale context en culturele waarden, dat is de uitkomst van onze uitgebreide studie en samenwerking op internationaal niveau.

Ons boek heeft Pensions Europe geïnspireerd tot het lanceren van de paper ‘Pension Desigin Principles applied to modern Defined Contribution solutions’, november 2015.