Reacties: 'hoofdlijnennota heeft goede richting en veel ruimte voor uitwerking'

juli 2015
De eerste reacties op de hoofdlijnennota over de toekomst van het pensioenstelsel zijn overwegend positief, al missen sommigen concrete voorstellen voor bijvoorbeeld de afschaffing van de doorsneesystematiek. Maar dat geeft ruimte voor eigen invulling.

FD Pensioen Pro, Olaf Boschman