Scenariodenken als remedie

september 2017
Cardano Scenariodenken PBM

De afgelopen jaren kenmerkten zich door veel economische onzekerheid. De bijbehorende slapeloze nachten voor beleggers zullen nog wel even aanhouden. In Europa werd een Griekse tragedie met schulden gevolgd door de Shakespeareaanse plottwist in het Brexit-referendum. Aan de overkant van de Atlantische Oceaan herleefde het wilde westen toen Trump tot president werd verkozen. Menig beleidsmaker vraagt zich af hoe je in zo'n onvoorspelbare wereld moet beleggen, als ongeveer alle voorspellingen onbetrouwbaar blijken. Wij kiezen voor scenarioanalyse als alternatief voor de glazen bol.

 Verschenen in nummer 4 van Pensioen Bestuur & Management