Grenzen verleggen in onzekere tijden

april 2016
Economische scenario's voor 2016 - 2018

Beleggen vergt een duidelijke visie op financiële markten. Maar hier blind op varen kan gevaarlijk zijn omdat de economie complex en onvoorspelbaar is. Om de belangen van stakeholders optimaal te kunnen bewaken vinden we het daarom belangrijk te toetsen of het beleggingsbeleid robuust is. Dat wil zeggen dat de gevolgen van zeer uiteenlopende extreme maar realistische scenario’s binnen acceptabele grenzen blijven, ook als ontwikkelingen op financiële markten afwijken van de verwachtingen.

Wij geven in de scenariostudie onze actuele visie op vijf mogelijk scenario’s die gebruikt kunnen worden om de robuustheid van beleid te toetsen. Hiernaast kunt de meest recente versie downloaden. De studie van 2015 treft u hier aan.