Sociaal Akkoord bepleit individueler pensioen

juli 2017
Sociaal Akkoord Juli 2017

Een eerlijker, transparanter, individueler en daardoor ook mobieler pensioenstelsel. Dat bepleit het Sociaal Akkoord dat de belangenorganisaties Alternatief voor Vakbond (AVV) en Ondernemend Nederland (ONL) onlangs samen presenteerden.

Als onderdeel van vernieuwing van de arbeidsmarkt moet het pensioenstelsel op de schop, vinden AVV en ONL. De driepijlerstructuur kan wel blijven bestaan, met behoud van de eerste (AOW) en derde pijler (individuele pensioenspaarpot) in de huidige vorm. De tweede pijler moet van een vastgestelde uitkomst naar een vastgestelde premie. Pensioenfondsen moeten dus geen pensioenbedragen meer beloven. In plaats daarvan bouwt de deelnemer kapitaal op. Naarmate de pensioenleeftijd nadert, zet de pensioeninstelling dat kapitaal geleidelijk om in een uitkering.


Vaker van baan wisselen

Deelnemers kunnen in de optiek van ONL en AVV zelf bepalen wanneer die uitkering begint. “Dat klinkt als een slechtere deal dan de belofte dat je een x-bedrag gaat krijgen tot je dood, maar het is wel eerlijker. Die belofte van een vaste, hoge en geïndexeerde uitkering konden de meeste pensioenfondsen nooit waarmaken. Ook houdt het pensioenstelsel in de tweede pijler er geen rekening mee dat mensen veel vaker van baan wisselen en af en toe als zzp’er werken”, aldus de belangenorganisaties.


Stabiliteit en spreiding

Handhaven van het driepijlersysteem zorgt voor stabiliteit en spreiding van risico’s, stellen ONL en AVV. “We moeten af van het idee dat pensioen minstens 70% van je laatstverdiende inkomen is. Als we nu niets doen is er gewoon te weinig in de pot om uit te keren, en al helemaal niet aan de jongeren van nu”, zo staat in het Sociaal Akkoord. De volledige tekst ervan is hier te lezen en te downloaden.