Theo Kocken: voordelen risicodeling tussen generaties overdreven

juni 2014

Duaal contract: een combinatie van DB en DC, waarin geen plaats is voor risicodeling tussen generaties. 

IPN, André de vos.