Tijd dringt voor toekomst pensioenstelsel

mei 2016

Verschenen bij Management Team, april 2016, special over pensioenstelsel, o.a. solidariteit en risicodeling.

'Als een pensioenfonds een te lage dekkingsgraad heeft, kan een werknemer bij verandering van werkgever, zijn pensioen niet overhevelen naar een ander pensioenfonds.'