Vat op de UFR; een strategische spagaat

september 2013

In juli 2012 introduceerde De Nederlandsche Bank (DNB) de Ultimate Forward Rate (UFR) voor verzekeraars. Verzekeraars moeten de implicaties van de UFR  scherp voor ogen houden. Strategisch beleid en doelstellingen moeten nauw samenhangen om de spagaat tussen beide perspectieven het hoofd te bieden.

 Thomas van Galen en Vincent van Antwerpen

De Actuaris - Toekomst Verzekeringsbedrijf