De vooruitzichten voor Fixed Income

oktober 2017
Rik Klerks Fixed Income

Financial Investigator legde een 16-tal vermogensbeheerders een tweetal vragen voor over de vastrentende markten. Waar liggen de grootste kansen en bedreigingen voor obligatiebeleggers? Waar en hoe moet je op dit moment in Fixed Income beleggen?

 

Waar liggen de grootste kansen en bedreigingen voor obligatiebeleggers?
Waar en hoe moet je op dit moment in Fixed Income beleggen?

Het QE-programma is eindig. Vanuit de optiek van de ECB is het namelijk effectief en dat betekent dat het na verloop van tijd niet meer nodig zal zijn. Of dat moment er nu al is, blijft de vraag. De belangrijkste doelstelling van het ECB-beleid is namelijk nog niet bereikt. De inflatie blijft te laag. Daarnaast spelen een complexe Brexit en Italiaanse banken politieke problemen. Het lijkt daarom nog vroeg om het ruime monetaire beleid af te bouwen.

Er is wel een andere reden waarom QE eindig zou kunnen zijn. Met de huidige regels van de ECB zou de voorraad opkoopbare obligaties op korte termijn opraken. Dit is een van de grootste bedreigingen voor beleggers in Europese staatobligaties van dit moment. De ECB bouwt het QE-programma af, mogelijk om de verkeerde redenen. De financiële markten kunnen genadeloos zijn op het moment dat centrale banken interventie terugdraaien. Eind juni kregen we daar al een heel klein voorproefje van. Obligaties zijn duurder dan ooit, maar als het programma verkleind wordt of de regels worden aangepast, kan hier een snelle correctie plaatsvinden.

In deze correctie kunnen kansen liggen, bijvoorbeeld wanneer minder Duitsland wordt gekocht, ten gunste van Italië of Frankrijk. Of wanneer obligaties korter dan een jaar gekocht kunnen worden. Op langere termijn zijn er vooral risico’s voor beleggers. Als de ECB niet meer koopt, valt er veel vraag weg en zal er een nieuw prijsevenwicht ontstaan.

Lees in Financial Investigator meer inzichten van verschillende specialisten.