Weinig verschil tussen nominaal en reëel

juli 2013

Pensioenfondsen kunnen straks kiezen uit een aangepaste versie van het huidige nominale contract en een nieuw reëel contract. Het reële karakter van dit nieuwe type regeling lijkt ogenschijnlijk beter aan te sluiten bij de behoefte aan een waardevast pensioen. Een analyse laat echter zien dat het reële contract meer belooft dan het kan waarmaken.

 
Kees Bouwman, Theo Kocken en Bart Oldenkamp

IPN