Zin en onzin van intergenerationele risicodeling

juni 2017

In het huidige collectieve aanvullende pensioenstelsel kunnen systematische beleggingsrisico’s verdeeld worden over verschillende generaties. Dit biedt mogelijkheden om meer beleggingsrisico’s te nemen, met hopelijk een hoger rendement als gevolg. Maar zijn de voordelen van dit intergenerationele risicodelen wel zo groot als vaak gedacht wordt?

De bevinding van het paper kort samengevat:

  • Er wordt vaak gesteld dat intergenerationele risicodeling in een collectief pensioenstelsel de welvaart verhoogt.
  • In een collectief pensioenfonds kan het vermogen van verschillende generaties echter niet optimaal belegd worden.
  • Als er rekening wordt gehouden met dit gebrek aan maatwerk dan blijkt een collectief pensioenfonds juist welvaartsverlagend te zijn.

Dit artikel van Kees Bouman en Ilja Boelaars is verschenen in ESB en Das Kapital.

Download hiernaast het volledige artikel van ESB.