Zonder duidelijk doel kun je niet hervormen

november 2017
Stefan Lundbergh Cardano

De afgelopen zomer heeft Stefan besteed aan het schrijven van een advies over het Zweedse overheidspensioen. Onze belangrijkste aanbeveling is dat het doel van een regeling helder moet zijn. De governance moet daarop zijn afgestemd. Dat is nu niet het geval. 

Bij de introductie van het premiepensioen is erg veel nadruk gelegd op keuzevrijheid. 'De indruk werd gewekt dat het verstandig was gebruik te maken van de mogelijkheid te kiezen. Destijds kon de deelnemer keizen uit ruim 600 belegginsfondsen. Gevolg was dat pakweg twee derde van de deelnemers een eigen keuze maakte. Maar daar bleef het bij. Velen blijven zitten in de fondsen die ze in het begin hebben gekozen. Van de jongeren die de afgelopen jaren zijn ingestroomd, maakt slechts een half procent gebruik van de keuzemogelijkheden'. 

Stefan heeft bij zijn onderzoek naar de keuzevrijheid ook Monika Bönke en Lisa Brüggen van Maastricht University en Nobelprijswinnaar Richard Thaler betrokken.

Download hiernaast het volledige artikel in Netspar Magazine