Cardano servcies

Betere strategische beslissingen met dynamisch balansbeheeradvies

Als pensioenfondsbestuurder moet je optimaal voorbereid zijn op verschillende standen van de dekkingsgraden. Dat voorkomt irrationele besluiten als het bestuur onder grote druk komt te staan.

Betere strategische beslissingen zorgen voor een veiliger pensioen voor de deelnemers. Dynamisch balansbeheer brengt het nemen van die betere besluiten in de praktijk. Wij helpen u dit beleid te ontwerpen en te doorleven.

Vaste mix en vaste afdekking loslaten

Voor dynamisch balansbeheer moeten we het denken in een vaste beleggingsmix en vaste afdekking van risico’s loslaten. In plaats daarvan passen we deze aan op basis van de ontwikkelingen van je nominale en reële dekkingsgraad. In verschillende dekkingsgraadsegmenten verschuift immers de focus tussen de diverse pensioendoelstellingen. Daarmee varieert dan ook het risicoprofiel.

Specifieke beleggingsmix voor specifieke dekkingsgraadniveaus

Ieder segment heeft een specifieke beleggingsmix en specifieke afdekkingspercentages die passen bij het risicoprofiel. Bij lage dekkingsgraadniveaus streef je naar het voorkomen van nominale kortingen. Op hoge niveaus richt je je op behoud van de reële ambitie. En op tussenliggende niveaus streef je naar groei en herstel van de dekkingsgraad. Naast het huidige strategisch beleid stel je bovendien de ultieme beleggingsportefeuille vast voor als de reële dekkingsgraad 100% is.

Specifieke doelen formuleer je per segment in termen van een pijn- en een fijngrens. Dit zijn de dekkingsgraden waar je in een zeer negatief economisch scenario nooit onder wilt komen en in een heel positief scenario niet onder wilt blijven.

Scenariodenken

De effectiviteit van je balansbeheerbeleid onderzoeken we niet met statistische modellen, maar met scenariodenken. Het dynamisch beleid dat je uiteindelijk vaststelt testen we grondig met een pre-mortem-analyse.

Dynamisch balansbeheer Service Cardano

Kunnen we je helpen betere strategische beslissingen te nemen? Neem contact op met Mark Petit of Mark Willemse.

 
Service Cardano Derivatenoverlay

De belangrijkste risico's afgedekt tegen lage kosten. En volledig ontzorgd beheer.

Service Cardano Integrale matchingportefeuille

Eenvoud en minimaal risico zorgen voor een weerbaar pensioenvermogen en een veilig pensioen voor alle deelnemers.

Service Cardano LDI Dienstverlening

Een veilig pensioen, onder alle omstandigheden. Met onze aanpak ligt dat ook voor jouw pensioenfonds binnen handbereik.

Robuuste portefeuille Cardano

Een robuuste beleggingsportefeuille die preseteert onder alle omstadigheden is als een succesvolle wielerploeg.