Cardano servcies

Beheer van de integrale matchingportefeuille: het fundament onder de pensioenverplichtingen

Een integrale matchingportefeuille zorgt door eenvoud en minimaal risico voor een weerbaar pensioenvermogen. En dus voor een veilig pensioen voor alle deelnemers.

Met minimaal risico en eenvoud in de portefeuille verhogen we de robuustheid van de portefeuille.  Daarmee is deze portefeuille het fundament onder de pensioenverplichtingen van ieder pensioenfonds.

Eén doel en één benchmark voor transparantie en zekerheid

Met een integrale matchingportefeuille streef je één enkel doel na: het afdekken van de pensioenverplichtingen, conform het afdekkingspercentage. Je hanteer dan ook maar één benchmark: de pensioenverplichtingen. Je neemt geen beleggingsrisico’s, dat hoort thuis in de returnportefeuille. Dit creëert eenvoud en zekerheid en bespaart kosten. Je beheerstijl is ‘passief tenzij’. Zo minimaliseer je transactiekosten maar blijf je flexibel om in te spelen op grote veranderingen in de rente- en inflatiemarkt.    

Spreadrisico eenvoudig te beheersen

Het voornaamste risico in de robuuste matchingportefeuille is het spreadrisico. Dat is het risico dat de rente op veilige staatsobligaties zich anders ontwikkelt dan de swaprente. Dan ontwikkelt de waarde van de portefeuille zich anders dan de verplichtingen. Je beheerst dit risico eenvoudig door het zo klein mogelijk te houden bij een lage of negatieve spread – de huidige situatie. In een situatie zoals vóór het QE-programma neem je meer spreadrisico. Dat wordt dan voldoende gecompenseerd door de hogere rentes van langlopende staatsobligaties.

 Integrale matchingportefeuille Cardano

Volledige beheer

Wij verzorgen de hele uitvoering. Van portefeuilleconstructie en executie van transacties tot volledig operationeel beheer waaronder onderpandbeheer, EMIR-compliance en rapportage. Onze specialisten ontzorgen jou volledig. Al het werk wordt gedaan op ons kantoor in Rotterdam. Zo zorgen we voor korte communicatielijnen, realiseren we snelle afstemming tussen afdelingen en kunnen we zonodig daadkrachtig escaleren.

Wil je meer weten over spreadrisico, kijk dan deze video hieronder.

 

Weten of rust en zekerheid ook voor jouw pensioenfonds haalbaar is? Maak een afspraak met Mark Petit en Mark Willemse

Service Cardano Derivatenoverlay

De belangrijkste risico's afgedekt tegen lage kosten. En volledig ontzorgd beheer.

Service Cardano LDI Dienstverlening

Een veilig pensioen, onder alle omstandigheden. Met onze aanpak ligt dat ook voor jouw pensioenfonds binnen handbereik.

Service Cardano Dynamisch Balansbeheer

Optimaal voorbereid op verschillende dekkingsgraden en daardoor betere strategische beslissingen nemen.