Cardano in Nederland

Cardano ondersteunt pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en andere financiële instellingen bij het vergroten van hun stabiliteit, zodat zij voldoende robuust zijn om forse schommelingen op de financiële markten op te vangen. Op die wijze komen zij aan de verwachtingen van hun deelnemers en hun stakeholders tegemoet.

Stabiele oplossingen voor een robuust financieel resultaat

Ruim 15 jaar decennium ondersteunen we onze klanten op doeltreffende wijze bij het vergroten van hun financiële veerkracht. Dat doen we onder andere door het zichtbaar maken van relevante risico’s. Onze klanten kunnen daardoor hun management- en transactiekosten aanzienlijk omlaag brengen en de operationele en transactierisico's verkleinen. Deze gecombineerde benadering stelt onze klanten in staat hun strategische langetermijn doelstelling voor hun individuele stakeholders te behalen.

Geen vraagstuk is hetzelfde en daarom is elke benadering anders, steeds specifiek afgestemd op onze klant. Onze dienstverlening kent twee hoofdcategorieën, die flexibel ingezet kunnen worden.

Voor vragen over onze dienstverlening kunt u contact opnemen met Mark WillemseBoom

Workshops

Vier thema’s uit Boom Bust Boom worden uitgediept in een serie workshops, speciaal ontwikkeld voor bestuurders van pensioenfondsen, professionele beleggers en fondsmanagers.

Klik hier voor meer informatie over onze workshops.  • Implementatie van oplossingen voor risicomanagement

    Het ontwerp en volledige implementatie van op maat gesneden risicomanagementoplossingen. We brengen de potentiële impact van de meest dominante risicofactoren in kaart en formuleren concrete mitigerende oplossingen. In de vormgeving van onze oplossingen maken we gebruik van een breed spectrum aan vastrentende instrumenten en derivaten. Onze implementatie zorgt voor een naadloze vertaling van strategie naar portefeuille, waarbij gerelateerde risico’s en kosten worden geminimaliseerd. Het doorlopend beheer van uw risicomanagementoplossingen wordt volledig verzorgd, inclusief alle operationele afhandeling en het waarborgen van naleving van relevante wet- en regelgeving.

  • Cardano als uw externe risicomanager

    Een brede risicomanagementservice, waarbij we helpen bij het vaststellen van uw risicohouding en het ontwerp van een strategie. Voortdurend monitoren we de implementatie van de strategie en bewaken we dat de uitvoering confrom de strategische doelstelling en risicohouding is.