Cardano Development

Innovatieve ingrepen

Onze innovatieve benadering richt zich op het wegnemen van onnodige risico's voor kleine en middelgrote ondernemers en boeren, waardoor hun bedrijven veerkrachtiger worden. Die innovaties werken op tal van manieren. Naast het ontwikkelen van nieuwe producten maken we bestaande producten op grotere schaal beschikbaar of beter betaalbaar, vooral voor huishoudens met een laag inkomen. Cardano Development biedt innovaties die een verschil maken.

Cardano Development is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, opgericht en ondersteund door de Cardano Group. De stichting richt zich op het creëren en ontwikkelen van nieuwe, maar vooral praktische en schaalbare oplossingen om extreme risico's, zoals valutarisico’s of commodity-prijsrisico’s, voor eindgebruikers in ontwikkelingslanden te beperken.

Onze rol is drieledig:

 1. Op basis van onze bestaande werkzaamheden en contacten identificeren we hiaten in de markten in financiële sectoren van ontwikkelingslanden.
 2. We passen onze kennis van en inzichten in risico's en financiële markten toe om bruikbare, zinvolle oplossingen te ontwikkelen die echt werken.
 3. En we gebruiken ons netwerk om samenwerkingen aan te gaan voor het op grote schaal invoeren van de oplossingen die wij ontwikkelen. 

Door samen te werken met 's werelds meest vooraanstaande instellingen voor ontwikkelingsfinanciering, hebben we met onze benadering al meer dan 1,5 miljoen MKB-ondernemers en zo'n 17.000 boeren in ontwikkelende markten kunnen steunen.

CD booklet

The story of George Banda

Dit boek neemt u mee op reis door het leven van George Banda en zijn familie. Het laat zien hoe onze initiatieven ingezet kunnen worden om de dagelijks terugkerende uitdagingen voor mensen die leven in opkomende markten te stabiliseren.

Download The story of George Banda Download the story of George Banda
5 MB | pdf
Joost Zuiderburg

Financiering in ontwikkelingslanden

Joost Zuidberg, CEO Cardano Development over slimme oplossingen voor het financieren van duurzame economische groei in ontwikkelingslanden.

Download hier het volledige artikel Download het volledige artikel
1 MB | pdf

Cardano Development

 • BIX

  BIX Fund Management Company streeft ernaar financiële en sociale ontwikkeling te realiseren in ontwikkelingslanden door noodzakelijke huishoudelijke producten aan te bieden.

 • Frontclear

  Frontclear vergemakkelijkt de toegang tot de wereldwijde financiële markten voor lokale instellingen in ontwikkelende markten. Dit wordt gedaan door het verstrekken van kredietgaranties ter dekking van tegenpartij kredietrisico.

 • ILX Fund

  ILX is bezig met het opzetten van een private credit fonds dat actief wil worden in opkomende markten door te participeren in leningen die uitgegeven worden en gestructureerd zijn door bilaterale en multilaterale ontwikkelingsbanken. Deze in voornamelijk dollars maar ook euro genomineerde participaties dragen bij aan het financieren van projecten en bedrijven uit verschillende sectoren, zoals infrastructuur, duurzame energie en agricultuur, op de middellange termijn.

 • TCX

  Hoe we ondernemers in ontwikkelingslanden ondersteunen bij valutarisico’s ter verhoging van hun financiële stabiliteit.

 • Water Finance Facility

  De Water Finance Facility (WFF) mobiliseert private investeringen in opkomende markten bij lokale institutionele investeerders (bijvoorbeeld pensioenfondsen en verzekeraars) ter ondersteuning van de nationale prioriteiten op het gebied van drinkwater en sanitatie. Hiertoe worden lokale water finance facilities opgericht die in lokale valuta obligaties uitgeven op de kapitaalmarkt ter verstrekking van lange termijn leningen aan publieke of private water- en sanitatiebedrijven.

 • GuarantCo

  GuarantCo stimuleert de ontwikkeling van infrastructuur in ontwikkelende markten door middel van het verstrekken van kredietgaranties. Deze garanties stellen infrastructuurprojecten in staat om schuldfinanciering aan te trekken.

Voor meer informatie over Cardano Development klik hier:

Cardano Development

Verhalen van Cardano Development

TCX_Image

Hoe we ondernemers in ontwikkelingslanden ondersteunen bij het beheersen van hun valutarisico’s.

Cardano Development
Lees meer