economy

Economy its everyones

economy is een nieuwe educatieve en informatieve website over actuele onderwerpen met als missie verandering teweeg te brengen in de manier waarop we over economie denken. economy daagt bestaande opvattingen over economie uit en streeft naar meer toegankelijkheid en relevantie voor het dagelijks leven.

economy wordt aangestuurd door Rethinking Economics, een wereldwijd netwerk van meer dan dertig studentengroepen, met de missie verandering tot stand te brengen in de wijze waarop economie wordt gedoceerd. economy is een erkende goededoeleninstelling in Groot-Brittannië. De opstartfase is gefinancierd door Cardano Insights, de educatieve tak van Cardano.

De website is een opensourceplatform voor samenwerking en debat, met bijdragen uit de hele wereld. Het vermijdt loze termen en jargon om leven terug te blazen in een onderwerp dat voor iedereen is bestemd, ingewijden en leken.

Aan de website wordt bijgedragen door academici, journalisten, studenten en anderen die dagelijks met economie te maken hebben.

economy en Cardano
De relatie tussen Cardano en Rethinking Economics is ontstaan tijdens de opnames van Boom Bust Boom, de documentaire over het ontstaan van financiële crashes en wat gedaan kan worden om de cyclus te doorbreken. Na Boom Bust Boom is de samenwerking met Rethinking Economics over een nieuw onderwijsproject gestart en het resultaat hiervan is economy.

Bezoek economy voor meer informatie.