Over Cardano IMAGINE

Imagine Cardano banner 

Pensioenfondsen liggen onder het vergrootglas. Dat is niet verwonderlijk, want de onzekerheid rond pensioenen groeit. Bij sociale partners, bij deelnemers en bij de fondsen zelf. Centraal staat de toekomstbestendigheid van het pensioensysteem in zijn huidige vorm. De vraag is of dat is gebaseerd op schijnzekerheid of dat het een robuuste rots in economische golfbewegingen blijft.


Mens, economie en pensioenen

IMAGINE informeert bestuurders, CIO’s en uitvoeringsorganisaties van Nederlandse pensioenfondsen over ontwikkelingen op het gebied van strategie en uitvoering. Door de veelheid aan informatie over de innige verbintenis tussen mens, economie en pensioenen te interpreteren, te duiden en in het juiste, brede perspectief te zetten. We combineren actuele onderwerpen met relevante achtergronden en eigenzinnige opinies van professionals.


Alternatieven bieden

Dat doen we vanuit de overtuiging dat elk pensioenfonds zoekt naar meer zekerheid met behoud van groei. Naar een balans die past bij strategie en doelstelling. Daarbij past een brede blik met een innovatieve aanpak. IMAGINE durft anders te kijken naar risico en rendement. Door alternatieven te bieden voor onhoudbare conventionele modellen. Met het oog op zekerheid in een onzekere wereld.


Aantoonbaar stabiel resultaat

IMAGINE is een initiatief van Cardano, dienstverlener op het gebied van risicomanagement en vermogensbeheer voor de pensioensector. We werken vanuit de filosofie dat menselijk gedrag onzekerheid en onvoorspelbaarheid veroorzaakt. Ons onderscheidend inzicht is dat flexibel en dynamisch inspelen op de realiteit aantoonbaar een stabiel resultaat creëert.