Gebruiksvoorwaarden

Over Cardano

Cardano Risk Management B.V. is gevestigd en ingeschreven in Nederland [KvK 24308915], met vestigingsadres Weena 690, 21e etage, 3012 CN Rotterdam, Nederland. Cardano Risk Management B.V. heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten in Nederland.

Cardano Risk Management Limited is geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 09050863, met vestigingsadres 9th Floor, 6 Bevis Marks, London EC3A 7BA, Engeland. Cardano Risk Management Limited heeft een vergunning en wordt gereguleerd door de Britse Financial Conduct Authority.

Cardano verleent uitsluitend diensten aan zakelijke klanten.

Disclaimer

De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld voor algemene doeleinden; deze informatie geldt niet als juridisch advies of als advies op het gebied van investeringen of belastingen. De op deze website verwoorde opvattingen en feitelijke informatie zijn onderhevig aan verandering, en hoewel we ernaar streven deze informatie altijd zo actueel mogelijk te houden, claimen noch garanderen wij dat deze informatie correct, volledig of actueel is. Links naar websites van derden zijn opgenomen om u van dienst te zijn, en betekenen niet een aanbeveling van onze kant. Cardano is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van derden. Niets van de inhoud van deze website mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Cardano. Met inachtneming van het toepasbare recht, vrijwaart Cardano zich hierbij van elke aansprakelijkheid voor schade tengevolge van het gebruik, of het niet kunnen gebruiken, van deze website en alle inhoud van deze website.

Privacyverklaring

Uw persoonlijke informatie

Op een aantal plaatsen op deze website kunt u publicaties en informatie aanvragen, of contact met ons opnemen voor vragen en opmerkingen. Als u hiervan gebruik maakt, slaan wij het e-mailadres en andere informatie die u daarbij invoert, op in een databestand. Dat databestand bevindt zich in het Verenigd Koninkrijk en wordt voor ons gehost door onze websiteontwikkelaar Kagool De opgeslagen gegevens zijn toegankelijk voor onze kantoren in Nederland en Londen. Indien wij in de toekomst van de diensten van een andere host of ontwikkelaar gebruik gaan maken, zullen wij dit op deze website kenbaar maken door de informatie daarover aan te passen. Wij geven uw persoonlijke informatie niet door aan derden. Adressen, e-mailadressen en andere persoonsgegevens die u via deze website aan ons verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het doeleinde waarvoor u deze verstrekt, of conform de toelichting bij het betreffende deel van de website waar u deze gegevens invoert. Als u bijvoorbeeld informatie over een bepaald onderwerp aanvraagt, gebruiken wij uw contactgegevens om u die informatie toe te sturen. In bepaalde gevallen kunnen wij uw informatie ook gebruiken voor statistische analyses. Wij sturen uw informatie zonder uw toestemming niet naar landen buiten de EuropeseUnie.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een analyse-tool van Google Inc. (“Google”). Google Analytics werkt met "cookies", kleine tekstbestanden die in uw computer worden opgeslagen en inzicht verschaffen in uw gebruik van onze website. De door middel van deze cookies verzamelde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt. Zij voorziet de eigenaar van een website van rapportages over het gebruik van de website, en verstrekt andere diensten die te maken hebben met het gebruik van de website en van internet. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google koppelt uw IP-adres niet aan andere gegevens die door Google worden beheerd. U kunt cookies weigeren door de juiste instellingen te kiezen in uw browser. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet van alle functionaliteiten van de website gebruik zult kunnen maken. Door het gebruik van deze website verleent u Google toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken op de wijze en voor de doelen zoals hierboven beschreven.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen in ons privacybeleid zullen op deze website worden gepubliceerd.

Voor overige cookies wordt verwezen naar de separate cookie policy