Wat is Cardano?

Cardano is in 2000 opgericht in Nederland en heeft inmiddels meer dan 160 medewerkers. Na de succesvolle eerste zeven jaar, waarin we tot risicomanagement marktleider uitgroeiden, werd in 2007 Cardano in het Verenigd Koninkrijk gelanceerd.

Onze focus richt zich op het verkrijgen van inzicht in de oorzaken en gevolgen van risico om daarmee het financiële resultaat van financiële instellingen te verbeteren. Wij geloven dat financiële instellingen, zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, hun deelnemers het best van dienst kunnen zijn door te kiezen voor een robuuste risicomanagementbenadering. Dit betekent het nemen van aanvaardbaar risico om een redelijk rendement te genereren, maar tevens het voorkomen van riskante, overmatige blootstelling aan risico.

Onze risicomanagementbenadering strekt zich ook uit tot pensioenontwerp, met als doel risicodeling tussen de diverse stakeholders en tussen de huidige en toekomstige generaties te verbeteren. Momenteel behartigen we de belangen van ruim 1.3 miljoen pensioenfondsdeelnemers, met assets ter waarde van in totaal meer dan Eur 150 miljard. De assets van onze klanten in andere financiële instellingen bedragen bij elkaar zo’n Eur 25 miljard.

In 2007 is TCX, The Currency Exchange (www.tcxfund.com), opgericht die financiering in lokale valuta stimuleert. Cardano Development, opgericht in 2010, is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, die ondersteund wordt door de Cardano Group. Zij richt zich op het verbeteren van de soliditeit en veerkracht van financiële stelsels in ontwikkelingslanden of opkomende markten door middel van innovatie in risicomanagement. Door samen te werken met 's werelds meest vooraanstaande instellingen voor ontwikkelingsfinanciering, zoals IFC en de EBRD, hebben we met onze benadering van risicomanagement al meer dan 1,5 miljoen mkb-ondernemers en zo'n 17.000 boeren in ontwikkelingslanden kunnen steunen.

Vanaf de start van Cardano hebben we door middel van artikelen, boeken en korte films ons doel van vergroting van bewustzijn en begrip van verantwoord financieel management vormgegeven. In 2013 is daarvoor Cardano Insights in het leven geroepen. Onder die vlag is in 2014 de documentaire BoomBustBoom afgerond.

Wilt u meer informatie over onze diensten, neem dan contact met ons op.